INDEX
HOME

De handen in elkaar slaan.

Deze site moet een weerslag worden van meer dan 40 jaar genealogische opzoekingen. Jef Pollée begon rond 1970 met een huzarenwerkje. Zijn eigen stamboom samenstellen. Ettelijke uren sleet hij in allerhande archieven.

“Op een dag kwam nonkel Jules langs en vertelde over zijn vader 'Fons' en zijn oudste broer ‘Jef', die samen nog de leeuw hadden gekapt van de Menenpoort in Ieper. Dat gebeurde ter plaatse, bovenop de Menenpoort, in een soort houten barak die er rond werd opgetrokken. Hij vertelde ook over zijn grootvader Joseph die 'torenwaker' geweest was op de Sint-Maartenskerk in Ieper. Zo werd mijn interesse gewekt voor de genealogie in het algemeen en de geschiedenis van mijn familie in het bijzonder. Kort daarna ben ik voor het eerst gaan zoeken in de boeken van de Burgerlijke Stand in het Ieperse Stadhuis in een vleugel van de Lakenhallen. Voor altijd blijft me de geur bij van die oude boeken, en de eerbied voor het geschrevene.”

Ieperse roots hebben zou – gezien het ontbreken van parochieregisters - een genealogische ramp moeten zijn. Toch lukte Jef Pollée er in om tot ver in de 17de eeuw zijn rechtstreekse voorouders te traceren.

Net in dat jaar 1970 toen hij met zijn opzoekingen begon werd ook zijn eerste en enige zoon Peter Pollée geboren. Peter is niet actief in genealogisch opzoekingswerk maar is vooral sterk in grafiek en webdesign. Het is Peter die zijn vader er probeerde ervan te overtuigen een stamboom niet patriarchaal voor te stellen maar wel op een tijdsband.

Deze site is de getuige van een samenwerking tussen vader en zoon, elk actief in verschillende disciplines. Deze site wil een heel voorlopige synthese zijn van een nooit-af-zijnde familiegeschiedenis die naarmate de nieuwe ontdekkingen voortdurend wordt aangepast en aangevuld.

webdesign & graphic development by Design bites